Φόρμα Καταχώρησης Πληροφοριών ΥΠΕΝ

Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής
Τμήμα Ελέγχου της Εμπορίας και Διακίνησης Άγριας Ζωής και Ειδών CITES

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ CITES ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΕΜΠΟΛΕΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

INFORMATION FORM FOR INTRODUCTION REQUESTS OF CITES ANIMALS AND CITES SPECIMENS FROM UKRAINE REFUGEES DUE TO WAR SITUATION


*Όλα τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα. / All fields with asterisk (*) are required.
**Εκκρεμεί η συμπλήρωση εντός 6 μηνών. / The completion is pending within 6 months.